Lại thêm 1 mảnh đất để anh em đầu tư đây, chúc mừng anh em sắp tới &&