1. Dự án bệnh viện quốc tế, chuẩn bị hoàn thành quý 2/2014. Hứa hẹn đem lại doanh thu 142 tỷ năm.
2. Hoạt động sản xuất giấy và bột giấy đạt 580-600 tỷ/năm. (Sản lượng đứng thứ 2 Miền Bắc).
3. Hoạt động thương mại, dịch vụ khác đạt 300 tỷ/năm.
4. Dự án khu công nghiệp Hải Phòng 512 ha. Kỳ vọng đem lại lợi nhuận đột biến. Cơ bản đã hoàn thành.
5. Việt Nam ra nhập TPP, ngành giấy cũng hưởng lợi thế về thuế suất
6. Giả sử, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu thuẩn như năm 2013. Khoảng 7%. Lợi nhuận kỳ vọng của HAP khoảng 80 tỷ năm 2014 và các năm tiếp theo.

7. Giá trị sổ sách hiện tại khoảng 18k Trong khi giá thị trường hiện tại 8.7k, Cổ tức năm 2013 là 15% và dự kiến 2014 (15%).

Trên đây quan điểm cá nhân, xin chia sẻ với các nhà đầu tư trên diễn đàn.