Phải chăng là đúng thời điểm để mua, cảm ơn Bạn chia sẻ