Cách anh chị chỉ em cách sử dụng VN ARM và NSI với ạ, em chân thành cảm ơn