Năm 2014 khi nền kinh tế thế giới cải thiện, tình hình giao thương cải thiện, là điều kiện để em nó phát triển, khó khăn đã qua, sau cơn mưa trời lại sáng, mà quan trọng là em nó đang có giá rẻ nhất 3 sàn, đang được gom rất mạnh