Tại Hội nghị Doanh nghiệp đại chúng chưa niêm yết diễn ra chiều ngày 26/03, khá nhiều doanh nghiệp quan tâm đến quy định bắt buộc niêm yết theo Nghị định 108 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2013, liệu rằng những doanh nghiệp đã trở thành đại chúng trước đó có phải chịu sự chi phối của Nghị định này hay không?


Xem bài viết: Doanh nghiệp trở thành đại chúng trước 15/11/2013 không bị bắt buộc lên sàn