TT còn 1 cái đáy nữa ! khi nào xuống tới đó mẹ mìn sẽ ngẫm nghĩ xem đã cần đánh lên hay chưa !