Những cổ phiếu đã đầy room như FPT, SSI... sẽ được lợi khi mở room