Định giá chứng khoán là làm thế nào để định giá chứng khoán cả thị trường được. Ở đây chúng ta chỉ định giá chứng khoán của các công ty thôi chứ.