Tại báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2013 của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB), các chỉ tiêu của cùng kỳ 2012 bất ngờ đều được điều chỉnh tăng gấp mấy lần số công bố trước đó.


Xem bài viết: NBB: Lại gây "sốc" khi điều chỉnh KQKD quý 3/2012 tăng gấp mấy lần trước đó