CTCP Nhiệt điện Phả Lại (HOSE: PPC) công bố BCTC hợp nhất quý 3/2013. Theo đó, doanh thu thuần đạt 1,200 tỷ đồng, tăng 75% so cùng kỳ năm trước; lãi ròng đạt 99 tỷ đồng. Tuy tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước nhưng chỉ chiếm 7% lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng.

Trong quý, doanh thu tài chính của công ty chỉ đạt 100 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước. Đây là nguyên nhân khiến cho lãi ròng của PPC chỉ đạt vỏn vẹn 99 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong lãi ròng lũy kế 9 tháng đầu năm.

Có thể nhận thấy, trong quý 3 này, PPC không còn ghi nhận khoản lãi khủng từ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện nữa. Xét lũy kế 9 tháng đầu năm, khoản lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện của công ty vẫn ở mức 787 tỷ đồng, bằng với lũy kế 2 quý trước.

Bù lại, doanh thu thuần quý 3 lại tăng mạnh 75% đạt 1,200 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 99 tỷ đồng, trong khi quý 3 năm trước lỗ lên đến 121 tỷ đồng.

Lũy kế 3 quý, PPC ghi nhận 4,846 tỷ đồng doanh thu thuần, 1,399 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Tính đến ngày 30/09/2013, công ty có tiền và tương đương tiền 1,866 tỷ đồng, tăng mạnh 87% so với thời điểm đầu năm.