Quỹ sẽ đầu tư vào cổ phiếu Niêm yết và đa dạng Trái phiếu


Thời hạn nhận đăng ký mua chứng chỉ quỹ sẽ từ ngày 14-10 đến hết 29-11.

http://vietstock.vn/2013/10/vcbf-duo...830-317835.htm