2. Ngành nghề kinh doanh : Khai thác, chế biến khoáng sản. Dịch vụ tư vấn địa chất và khai thác mỏ lộ thiên; Dịch vụ khách sạn, du lịch và các dịch vụ phục vụ khách du lịch; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; Kinh doanh bất động sản; Xây dựng công trình dân dụng ...
3. Vốn điều lệ : 140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng)