Chiến lược giao dịch EUR/USD 10/12

Pivot: 1.3675

Chiến lược chính: Mua trên 1.3675 mục tiêu về 1.3755 - 1.3775 hay xa hơn.

Chiến lược phụ: Bán dưới 1.3675 mục tiêu về 1.364 - 1.36.

Nhận định: Xu hướng tăng.

Các mức hỗ trợ kỹ thuật

Mức kháng cự: 1.3815 - 1.3775 - 1.3755

Giá hiện tại: 1.37387

Mức hỗ trợ: 1.3675 - 1.364 - 1.36