PET: giá đỏ tốt hơn giá xanh
21--> 26 / 19.1
http://gyazo.com/532ee3fcc923fbb2c21df08f106620be

thoát lỗ ít ít cho nhẹ đầu..., đợi set-up mới vậy