Tôi mua trực tiếp cổ phiếu VTG - Viettel Global, tùy khối lượng. Giá thỏa thuận từ 13k.

Giao dich toan quốc, thanh toán tiền mặt hoặc CK.

DT: 01272982064