13.10.2017

VTG hoàn thành kế hoạch 9 tháng lãi 34 triệu $ dự kiến lên sàn Upcom tháng 11/2017.

Tôi mua trực tiếp cổ phiếu VTG - Viettel Global, tùy khối lượng. Giá thỏa thuận từ 15k.

Giao dich toan quốc, thanh toán tiền mặt hoặc CK.

DT: Huyen 01272982064