sau này mình sẽ cho con mình đi học bơi sớm một chút, không có lớn rùi vẫn không biết bơi như mình ra biển chỉ được nhìn thôi. buồn lắm