Chào các bác!

Hiện e đang muốn tùy biến hàm ADX trong Amibroker. Giả sử như em theo dõi mã EIB, em muốn xem giá TB của VCB, SHB, SCB cùng thể hiện trên hàm ADX luôn? Bác nào có thể giúp e được không ah?