Em cũng đang muốn nghiên cứu CK và cũng có tí vốn, không biết đầu tư vào đâu sẽ an toàn và ít rũi ro,Mong các anh đi trước chi dẫn em với.thanks