Với vốn điều lệ 268 tỷ đồng, ngày 18/08/2010 Không Thất Bại (em xin gọi tắt là KTB) chính thức nộp hồ sơ xin đăng ký niêm yết cổ phiếu lên Sở GDCK Tp HCM (HoSE). Ngày 21/09/2010, HoSE đã có thông báo về việc chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu cho KTB. Và ngày 23/09/2010, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chính thức chấp nhận giấy đăng ký chứng khoán cho KTB với số lượng chứng khoán đăng ký là 26,8 triệu cổ phiếu.

Thời điểm chào sàn không còn xa nữa... KTB - em là ai