Thằng này hàng lởm, anh em cẩn thận nhé. Kimeng tư vấn em này giá 53.5 acac...Hãy đọc kỷ Bản cáo bạch và Báo cáo tài chính để khỏi chết vì thiếu hiểu biết ( dạo này bọn Doanh nghiệp kết hợp với tụi lợn CTCK làm giá thâm hiểm quá !!!!)