Làm sao đây admin, các ổng bỏ túi rồi không muốn bỏ ra đâu