Các cổ phiếu phân tích trong tuần này gồm: ACB, BMC, HPG, HVG, KBC, PVA, PVS, SSI, VCGVND.


Xem bài viết: Phân tích kỹ thuật cổ phiếu chọn lọc: Tuần 22 - 26/10