Cuối tuần này họpĐHCĐ, không biết có gì mới không chứ chú này thanh khoản kém quá,giáđăng báo - 8x - toàn là giá aỏ.