bảo ko sai. ai bán dc tham chiếu hnay là phúc rồi. rớt về 53 rồi
kỳ này ko chạy nhanh về 4x thì vỡ mồm.
chính thức hnay xuống tàu hết rồi. bà con cắt con nay ở đây vào mấy con làm giá cho nhanh. chứ thằng hrc này chờ đến tết công gô cũng ko lên quá 55 lần này đâu.