Chính sách ưu đãi dành cho cổ đông ( 19/08/2010 - 16:19:41 )
Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng chuẩn bị công bố bán đợt 1 dự án La Casa với nội dung như sau:
1. Tên dự án: La Casa
2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng
3. Vị trí dự án: Đường Hoàng Quốc Việt - Đào Trí, phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM
4. Tổng diện tích dự án: 63.348,4 m2
5. Thông tin bán hàng: Bán các căn hộ block 1B
6: Chính sách ưu đãi:
-Cổ đông sở hữu từ 20.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH), khi mua căn hộ La Casa sẽ được giảm giá 5% trên tổng giá trị của 01 sản phẩm.
-Mỗi cổ đông chỉ được mua 01 căn hộ La Casa theo chế độ ưu đãi này.
-Cổ đông nào đủ tiêu chuẩn và có nhu cầu mua căn hộ La Casa sẽ đến các Thành Viên Lưu Ký nơi mở tài khoản lưu ký để xin xác nhận số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm cuối ngày 16/09/2010.
Xem chi tiết trong tập tin đính kèm bên dưới: