Chào các pác,

Em lập box ni để cả nhà mình thảo luận cho vui về các pác NH nhá. Hông có ý châm chọc ai nhưng e thấy tình hình rất ư là tình hình các pác ơi!!!!

Nào là chiếm đoạt công quỹ, nào là lừa gạt NH,...

Nên cuối cùng e cũng hem biết là xiền e cũng như pà con gởi gắm trong đấy có được các pác í dùng đúng mục đích hem nữa

Phát sốt với các pác í luôn

Hum ni lại lên 1 vụ mới nữa nà... http://vietstock.vn/2012/08/de-nghi-...351-237291.htm

Đọc chơi cho biết đá biết vàng nhaaaaaaaa

Hông lẽ đi ngược hướng với chủ trương của pác Bình là rút xiền mang về nhà cất chứ .......