[quote user="dgg"]

Hôm nay DCS rung khéo quá .


Các bác hãy giữ cho chặt nhé!


Chuẩn bị sẽ có lệnh khủng vào để đẩy đít em nó..


Chu kỳ tích lũy đã đủ đích đến là 2x,hãy bám cho chắc nhé!!!!

[/quote]

yếu xìu vì TT nhiều em ngon hơn , yên tâm hơn !