Mình mở nhà mới cho e nó lấy hên nào. Các bác có tình yêu tình ghét gì thì đem vô đây hết nha. Những tin tức gì của e nó thì mọi người cũng bít rùi. Đây là lúc thích hợp để trữ hàng, lần nữa e dám khẳng định e nó sẽ chạm 3x cuối năm.
Mại zoo mại zoo