- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: HUNG LONG MINERAL AND BUILDING MATERIAL JOINT STOCK COMPANY

- Tên doanh nghiệp viết tắt: KHL.,JSC

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn An Biên - xã Lê Lợi - Huyện Hoành Bồ - Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 033. 3690144

- Ngành nghề kinh doanh:
1. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét.
2. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.
3. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.
4. Vận tải hành khách đường sắt.
5. Vận tải hàng hoá đường sắt.
6. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).
7. Vận tải hành khách đường bộ khác.
8. Vận tải hàng hoá bằng đường bộ.
9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng.
10. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương.
11. Vận tải hàng hoá ven biển và viễn dương.
12. Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện).
13. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

- Vốn điều lệ: 7.551.000.000 (Bảy tỉ năm trăm năm mươi mốt triệu đồng Việt Nam)

- Người đại diện pháp luật của công ty:
Giám đốc: NGUYỄN TIẾN BỘ