Phải biết tự phân biệt đâu là tin đúng đâu là tin sai thôi