Thân.
Mình đang cần ebook về các phương pháp phân tích và dự báo chứng khoán, bạn nào có cho mình xin, tiếng Anh hay Việt đều được(vì mình không chuyên ngành này nên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu loại này)

P/S: Đang cần để xây dựng phần mềm " phân tích và dự báo chứng khoán dựa vào các phương pháp khai phá dữ liệu"(đồ án).

Tài liệu tương tự cũng được..

Thanks!!!