các bác cho em hỏi sự khác nhau về hình thức của Cổ phiếu ứu đãi và cổ phiêú thường .
Theo em được biết CP ưu đãi là cổ phiếu ghi danh, cổ tức cố định không thay đổi theo thời gian và khi muốn chuyển nhượng phải có sự đồng ý của Hội đồng QT , nhà đầu tư thường chỉ ăn cổ tức của CP ưu đãi .Thông thường CP ưu đãi được phát hành khi cty muốn tăng vốn điều lệ .
Còn cổ phiếu thường là cổ phiếu vô danh, cổ tức được xác định sau khi lợi nhuận đã được chia cho các cổ đông cổ phiếu ưu đãi , và cổ phiếiuu thường có giá trị chuyển nhượng cao .CP thường được phát hành khi cty muốn huy động vốn đầu tư hay chỉ thưởng .
Nhưng hiện em đang giữ 1 tờ giấy ghi là Giấy Chứng Nhận sở hữu cổ phần , có ghi rõ tên em và thêm vào câu chuyển nhượng tư do ở bên dưới .Không biết gọi là CP gì ???
Các bác giúp em với nhé ,cám ơn nhiều.