các anh chị ơi, em đang làm đề tài thảo luận về định giá một cổ phiếu. bọn em định chọn cổ phiếu VCB nhưng không biết bắt đầu từ đâu vì nếu định giá thì phải xác định giá trị nội tại của cổ phiếu vcb tại thời điểm hiện tại bằng việc chiết khấu luồng thu nhập trong tương lai nhưng số liệu dự kiến tương lai của cổ phiếu thì không biết lấy ở đâu vì không có cơ sở khách quan nào cả; liệu chúng em có thể định giá cổ phiếu VCB tại thời điểm năm 2007 theo phương pháp DDM bằng cách lấy các số liệu của các năm 2008; 2009; 2010 không ạ? em cảm ơn các anh chị