Lúc 5 tuổi thành công có nghĩa là … không đái dầm.
Lên 10 tuổi thành công là … biết đi xe đạp.
Đến 16 tuổi thành công là … có nhiều bạn bè..
Khi 20 tuổi thành công là … có 1 người yêu mình.
Đến 40 tuổi thành công là … rủng rỉnh tiền bạc
Lên 50 tuổi thành công … vẫn là rủng rỉnh tiền bạc.
Lúc 60 tuổi thành công là … vẫn có 1 người yêu mình.
Sang 70 tuổi thành công là … vẫn đi được xe đạp.
Qua 80 tuổi thành công là … vẫn có nhiều bạn bè,
Khi 85 tuổi thành công là … vẫn không đái dầm


Xem thêm tieu pham hai khac tai nhadatchinhchu.com