Dải Bollinger có bụng hẹp thì biến động giá thấp ,độ an toàn cao -> giá cả cổ phiếu sẽ tăng trong dài hạn và ngươc lại những chổ có độ rộng lớn thì biến động giá cao và kem theo đó là rủi ro cũng lớn