Khóa Việt Tiệp: Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 tỷ lệ 99,7%
Công ty đã trả bằng tiền đợt 1 là 50%, đợt 2 trả 49,7% (tương đương 4.970 đồng/cp) sẽ được trả từ 1/6 đến hết 30/6/2011.
CTCP Khóa Việt Tiệp công bố kết quả đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2 (2011- 2016).
Theo đó, đại hội thông qua việc mua đất làm văn phòng chi nhánh công ty tại TP.HCm và thuê đất lâu dài để xây dựng, thành lập công ty con.
Đại hội thông qua việc trả cổ tức năm 2010 là 99,7%, trong đó công ty đã trả bằng tiền đợt 1 là 50%, đợt 2 trả 49,7% (tương đương 4.970 đồng/cp) sẽ được trả từ 1/6 đến hết 30/6/2011. Trong thời gian trên nếu cổ đông nào không đến nhận cổ tức thì công ty sẽ ngưng trả và không phải trả lãi. Khi nào trả công ty sẽ thông báo sau.
Địa điểm trả cổ tức tại trụ sở chính của công ty tại tổ 47, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội.