Vừa nhận cổ tức 8000d/1 cp vào tài khoản. Có ai mua 50.000 cp khóa Việt Tiệp giá 40 ngàn/1cp hok?