Chào các pác,

Em rất hay nghe nói đến cụm từ "giá trị sổ sách" (Book value) của cổ phiếu nhưng em chưa hiểu rõ nghĩa là gì? Giá trị sổ sách có ý nghĩa như thế nào khi quyết định đầu tư vào 1 CP nào đó?
Ngoài ra, muốn biết "giá trị sổ sách" của 1 cp nào đó thì có thể tìm ở đâu?

Cảm ơn các pác nhìu!