14/12/2009: KSN được chấp thuận về nguyên tắc niêm yết trên sàn HOSENgày 14/12/2009, Tổng Công ty cổ phần Khoáng sản Nari Hamico đã nhận được công văn số 2095/SGDHCM-NY của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (SGDCK) về việc Chấp thuận nguyên tắc về niêm yết.

Tổng Công ty cổ phần Khoáng sản Nari Hamico với vốn điều lệ 118 tỷ đồng và hoạt động trong các lĩnh vực thi công xây dựng các công trình: xây dựng dân dụng, đường giao thông, thủy lợi; san lấp mặt bằng, xây lắp hệ thống cấp thoát nước, xây dựng các công trình kỹ thuật khác (vườn ươm, trại giống cây trồng, …); sản xuất gạch; đặc biệt là khai thác các mỏ quặng vàng, bạc… Bên cạnh đó, Công ty cũng đang triển khai một số công trình khác như: Nhà máy tại thôn Lũng Hòa – Xuất Hóa; Nhà điều hành, xưởng sửa chữa, mỏ Quặng sắt Phù Ổ, mỏ Nephelin; mỏ đá vôi Đán Khao, Bó Pia; dự án Cacbonat. Về đầu tư, Công ty hiện góp vốn với Tổng CTCP Khoáng sản luyện kim Bắc Kan. Và gần đây, kể từ ngày 30/11/2009, Tổng Công ty cổ phần Khoáng sản Narì Hamico trở thành chủ đầu tư Công trình xây dựng Chợ Bắc Kan.

9 tháng đầu năm 2009, Công ty đạt lợi nhuận sau thuế 22,4 tỷ đồng. Dự kiến, năm 2009, lợi nhuận sau thuế của Công ty sẽ đạt 32 tỷ đồng, bằng 27,1% vốn điều lệ, tỷ lệ cổ tức là 25%.

Tổng Công ty cổ phần Khoáng sản Nari Hamico sẽ lên sàn vào tháng 1/2010, mức giá chào sàn dự kiến là 56.000đ/CP.