Amibroker mới nhất đây hả bác? em đang dùng 6.0 thất nó thiếu envelope