con nay hnay chinh thuc teo roi các bác ah, đã có kiện cáo xảy ra, chia buồn với các bác đã lên tàu