Xu hướng dùng ngói màu trong Xây dựng tăng rất nhanh. Thêm vào đó SX hàng truyền thống tấm lợp Pro sản xuất không kịp bán. Chính phủ phải yêu cầu tăng sản lượng để cung cấp cho các vùng bị bão lụt, xoáy lốc tốc mái để nhân dân ổn định cuộc sống.
Ngoài ra thông tin tăng vốn mở rộng sản xuất minh chứng cho công ty tấm lợp thị phần lớn nhất Trung và Nam bộ.