Muốn đầu tư thử VIB số lượng từ 3000 trở lên, ai có nhu cầu liên hệ 0903.038050 ưu tiên giao dịch nhanh tại sài gòn