Xin mời các bác cùng bàn về e nó.
1 cp đầy tiềm năng.