Sắp xảy ra tình huống như Thiên Việt rồi các bác ạ.