Em mới mò ra link này:


Các bác download MetaStock 10.1 + Crack tại đây: http://nhadautu.net/index.php?topic=4.0