Để Sở GDCK ban hành danh mục margin, sẽ có trục lợi?
Việc UBCK để các Sở GDCK tự ban hành danh mục margin liệu có dẫn đến việc cài cắm lợi ích riêng của một số cá nhân có quyền?
Theo dự thảo quy định về giao dịch ký quỹ (margin), cứ 6 tháng một lần, Sở giao dịch công bố danh sách các mã được phép giao dịch ký quỹ. Lý do, theo trả lời của ông Phạm Hồng Sơn, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh (UBCK) là do các Sở giao dịch nắm rõ thông tin của các doanh nghiệp niêm yết. Nhưng những nhà đầu tư chúng tôi không khỏi cảm thấy khúc mắc trong chuyện này.
Thứ nhất, như vậy là các Sở giao dịch từ trước tới nay nắm nhiều thông tin về các doanh nghiệp nhưng đã ém bớt, chỉ nhỏ giọt phần nào cho thị trường? Điều này có hợp pháp không?
Thứ hai, cứ cho là các Sở có thông tin về các doanh nghiệp hơn nhà đầu tư, nhưng lấy gì đảm bảo trình độ phân tích, nhận định của một chuyên viên trong các Sở đủ để thẩm định các doanh nghiệp này?
Thứ ba, lấy gì đảm bảo sự công tâm và khách quan khi ban hành danh mục, đảm bảo không có cài cắm lợi ích riêng tư, làm giá của các vị thẩm định?
Thứ tư, làm động tác này, cơ quan quản lý đã thoái thác chức năng quản lý, làm chức năng của nhà đầu tư, có được phép không?
Thứ năm, các vị đã tự phân loại tốt xấu các doanh nghiệp mà chính các vị cấp phép niêm yết. Sự phân loại này chắc chắn tác động rất lớn đến giá cả các cổ phiếu. Điều này có giúp ích hay gây tác hại đến thị trường?
Thứ sáu, một doanh nghiệp không đủ điều kiện cho giao dịch ký quỹ có nên cho phép niêm yết hay không? Hay nói cách khác, trong số các doanh nghiệp niêm yết hiện nay, có những doanh nghiệp là đồ dỏm? Và tại sao chúng không bị loại bỏ khỏi danh sách các doanh nghiệp niêm yết?
Thứ bảy, uy tín của các sàn chứng khoán Việt Nam có bị ổn thương vì sự phân loại này hay không?
Có nhiều việc mà giới đầu tư chúng tôi mong mỏi cơ quan quản lý giải quyết vì sự phát triển của thị trường như cởi trói giao dịch, đảm bảo minh bạch và công bằng thông tin. Sao các vị lại phí phạm thời gian và chi phí cho những việc theo chúng tôi là lợi bất cập hại cho thị trường như việc ban hành danh mục cổ phiếu margin này.
Bạch Hưng Hùng
đầu tư chứng khoánXem bài viết: Để Sở GDCK ban hành danh mục margin, sẽ có trục lợi?