DCS – CTCP Tập Đoàn Đại Châu
Mức giá hiện tại: 31,500
Tín hiệu kỹ thuật: Giá đang rơi vào một trạng thái giảm giá mạnh gần như tương đương giai đoạn 2008 – 2009.
Tín hiệu bán của EMA 5 tháng trước đây đã rất chính xác trong việc dự báo đà giảm của cổ phiếu này. Hiện tại, những đường EMA ngắn hạn (EMA 5, EMA 10…) cũng như trung hạn đều chưa có tín hiệu gì đáng chú ý.
Khuyến nghị: Có thể xem xét mua mạnh tại vùng 4,000 – 5,500.